A műfaji film bibliográfiája

Science fiction

Bibliográfia:

Science fiction

 

Alapvetõ irodalom:

Beregi Tamás: A sci-fi, mint modern mítosz. Filmkultúra 1995/8. pp. 21–16.

Beregi Tamás: Testgubó és szuperegó. Filmvilág 2000/5. pp. 20–23.

Beregi Tamás: Homo Chimpansiensis. Filmvilág 2001/11. pp. 36–39.

Beregi Tamás: Álommátrix – ébrenlétnarkózis. Filmvilág 2003/6. pp. 18–20.

British Science Fiction Cinema. Ed.: Hunter, I. Q. London; New York: Routledge and Kegan Paul, 1999. (FSZEK)

Bukatman, Scott: A mesterséges végtelen. A trükkfelvételekrõl és a fenségesrõl. Metropolis 2003/2. pp. 10–26.

Glass, Fred: Az emlékmás és az Új Rossz Jövõ filmjei. In: Nagy Zsolt (ed.): Tarantino elõtt. Tömegfilm a nyolcvanas években. Budapest: Új Mandátum, 2000. pp. 121–137.

Kiss Gábor Zoltán: Ideologikus és mûfaji mutációk. Az Alien-sorozat. Metropolis 2003/2. pp. 58–65.

Kiss Miklós: “Mintha beakadna Isten bakelitlemeze”. Idõutazásos filmek narratív vizsgálata. Metropolis 2003/2. pp. 28–38.

Király Jenõ: A fantasztikum poétikája. In: Király: Frivol múzsa II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. pp. 515–610.

Király Jenõ: A film második gyermekkora. Filmvilág 1992/3. pp. 4–9.

Király Jenõ: Rovareposzok. Filmvilág 2000/4. pp. 25–29.

Neale, Steve: “Ez csak egy kibaszott vicc lehet!” Tudás, hit és ítélet a tudományos-fantasztikus mûfajban. Metropolis 2003/2. pp. 48–56.

Schubert Gusztáv: A selejt bosszúja. Filmvilág 2001/8. pp. 4–10.

Science-fiction. Metropolis 2003/2.

Sobchack, Vivien: A fantasztikus film. In: Nowell-Smith, Geoffrey (ed.): Oxford Filmenciklopédia. Budapest: Glória Kiadó, 1998. pp. 323–331.

Sontag, Susan: A pusztulás képei. In: Sontag: A pusztulás képei. Budapest: Európa, 1972. pp. 238–261.

Suvin, Darko: A science fiction poétikája. Helikon 1972/1. pp. 43–54.

Szilágyi Ákos: Énhúzás a fejorvosnál. (Paul Verhoeven: Az emlékmás) Filmvilág 1991/8. pp. 28–32.

Szilágyi Ákos: Happykalipszis. Filmvilág 2001/2. pp. 32–35.

Telotte, J. P.: A fantázia megkettõzései és a vágy tere. Metropolis 2003/2. pp. 40–47.

Varga Zoltán: Robottest és emberlélek. A populáris film variációi az ember/gép problematikára. Pannonhalmi Szemle 2006/2. pp. 115–125.

Varró Attila: Sifré-kódexek. Filmvilág 1999/11. pp. 26–30.

Varró Attila: Mûfajtörténet: A science fiction. Filmtett 2001/9–12. no. 9. pp. 28–31.; no. 10. pp. 27–32.; no. 11. pp. 27–31.; no.12. pp. 28–31.

Varró Attila: Sci-fi történet évszámokban. Metropolis 2003/2. pp. 66–87.

Varró Attila: A harmadik törvény. Filmvilág 2004/10. pp. 4–9.

 

 

Ajánlott mûfajtörténeti mûvek:

Allan, Vicky – Bachley, Ben – Felperin, Leslie – James, Nick: Cloning the Future. Science Fiction Films 1895–1996. London: British Film Institute, 1996.

Ash, Brian (ed.): The Visual Encyclopedia of Science Fiction. London: Pan, 1977.

Atkins, Thomas R.: Science Fiction Films. New York: Monarch Press, 1976.

Baxter, John: Science Fiction in the Cinema. London: The Tantivy Press, 1970.

Bouyxou, Jeanne-Pierre: La science fiction au cinema. Paris: Union Generale d’Editions, 1971.

Brosnan, John: The Primal Screen. A History of Science Fiction Film. New York: Orbit, 1991.

Edelson, Edward: Visions of Tomorrow. New York: Doubleyday, 1975.

Frank, Allan: Sci-Fi Now. London: Octopus, 1978.

Gasca, Luis: Cine y ciencia-ficción. Barcelona: Libres de Sinera, 1969.

Gifford, Dennis: Science Fiction Film. London: Studio Vista/Dutton Pictureback, 1971.

Gunn, James (ed.): The New Encyclopedia of Science Fiction. London, 1988.

Hahn, Ronald – Jansen, Volker: Lexikon der Science Fiction Film. München, 1983.

Hardy, Phil: Science Fiction – The Aurum Film Encyclopedia. London: Aurum Press, 1995.

Harry, Bill: Heroes of the Spaceways. London, Omnibus Press, 1981.

Hutchinson, Tom: Horror and Fantasy in the Movies. New York: Studio Vista, 1974.

Lundwall, Sam: A jövõ emlékei. Metagalaktika 7. Budapest: Kozmosz Könyvkiadó, 1987.

Manchel, Frank: Great Science Fiction Films. New York/London: Franklin Watts, 1976.

Menningen, Jürgen: Filmbuch Science Fiction. Schauberg: Verlag M. DuMont, 1975.

Menville, Douglas: A Historical and Critical Survey of the Science Fiction Film. New York: Arno Press, 1975.

Menville, Douglas: Things to Come. An Illustrated History of the Science Fiction Film. New York: Times Books, 1977.

Nicholls, Peter (ed): The Encyclopedia of Science Fiction. London: Granada, 1979.

Nicholls, Peter: Fantastic Cinema. London: Ebury Press, 1984.

Parish, James Robert – Pitts, Michael: The Great Science Fiction Pictures. New Jersey: Scarecrow Press, 1977.

Pickard, Roy: Science Fiction in the Movies. London: Frederick Muller, 1978.

Rottensteiner, Franz: The Science Fiction Book. An Illustrated History. London: Thames and Hudson, 1975.

Rovin, Jeff: A Pictorial History of Science Fiction Films. New York: Citadel Press, 1975.

Sobchack, Vivien: The Limits of Infinity. The American Science Fiction Film. New York: A. S. Barnes & Co., 1980.

Sternberg, Jacques: Une succursale du fantastique nommée science fiction. Paris: Le Terrain Vague, 1978.

Strick Philip: Science Fiction Movies. London: Octopus, 1976.

Tuck, Donald H.: The Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy. Chicago: Advent Publishers, Inc., 1974.

Von Gunden, Kenneth – Stock, Stuart H: Twenty All-Time Great Science Fiction Films. New York: Arlington House, 1982.

 

Ajánlott tanulmánykötetek:

Allen, David: Science Fiction Reader’s Guide. New York: Centennial Press, 1974.

Baxter, John: Science Fiction in the Cinema. London: Zwemmer, 1970.

Brosnan, John: Future Tense. The Cinema of Science Fiction. New York: St. Martin Press, 1979.

Coyle, William: Aspects of Fantasy. Greenwood Press, 1981.

Edelson, Edward: Visions of Tomorrow. Great Science Fiction from the Movies. Garden City, New York: Doubleday & Company, 1975.

Hellman, Christian: Der Science Fiction Film. München, 1983.

Johnson, William (ed.): Focus on the Science Fiction Film. New York: Prentice Hall, 1972.

Kuhn, Annette (ed.): Alien Zone. Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema. London: Verso, 1990.

Kuhn, Annette (ed.): Alien Zone II. The Spaces of Science-Fiction Cinema. London: Verso, 1999.

Landon, Brooks: The Aesthetics of Ambivalence. Rethinking Science Fiction Film in the Age of Electronic (Re)Production. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1992.

Lenne, Gérard: Le cinéma fantastique et ses mythologies. Paris, 1970.

Parish, James Robert: The Great Science Fiction Pictures. New York: Scarecrow, 1977.

Pickard, Roy: Science Fiction in the Movies. An A–Z. New York, 1978.

Pohl, Frederik: Science Fiction Studies in Film. New York: Ace, 1981.

Seesslen, Georg: Kino des Utopischen. Hamburg: Reinbek, 1983.

Seymour, Simon: Mad Scientists, Weird Doctors and Time Travellers in Movies, TV and Books. New York: Lippincott, 1981.

Siegel, Richard – Saures J. C: Alien Creatures. Los Angeles: Reed Books, 1978.

Slusser, George – Rabkin, Eric (ed.): Shadows of the Magic Lamp. Fantasy and Science Fiction in Film. Southern Illinois University Press, 1985.

Sobchack, Vivien: Screening Space. The American Science Fiction Film. Rutgers University Press, 1987.

Suvin, Darko – Mullen, R. D. (ed.): Science Fiction Studies. Selected Articles on Science Fiction. New York: Greg Press, 1973–1975.

Telotte, J. P.: A Distant Technology. Science Fiction Film and the Machine Age. London: Wesleyan, 1999.

Telotte, J. P.: Science Fiction Film. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Weil, Claudius – Seesslen, Georg: Kino des Phantastischen. München, 1976.

Wright, Gene: The Science Fiction Image. New York: Colombus Books, 1983.

 

Ajánlott mûfaj guide-ok

Barron, Neil: Anatomy of Wonder. A Critical Guide to Science Fiction. Third Edition. New York: R. R. Bowker Company, 1987.

Benson, Michael: Vintage Science Fiction Films 1896–1949. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 1985.

Burgess, Michael: Reference Guide to Science Fiction, Fantasy, and Horror. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc., 1992.

Gerani, Gary – Schulman, Paul H.: Fantastic Television. New York: Harmony Books, 1977.

Lee, Walt: Reference Guide to Fantastic Films. Science Fiction, Fantasy and Horror 1–3. London: Chelsea-Lee Books, 1972–1974.

Manchel, Frank: An Album of Great Science Fiction Films. New York – London: Franklin Watts, 1976.

O’Neill, James: Sci-Fi on Tape. A Complete Guide to Science Fiction and Fantasy on Video. London, 1995.

Pringle, David: The Ultimate Guide to Science Fiction. An A-Z of Science-Fiction Books by Title. Scolar Press, 1995.

Senn, Bryan – Johnson, John: Fantastic Cinema Subject Guide. A Topical Index to 2,500 Horror, Science Fiction, and Fantasy Films. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 1992.

Stanley, John: Creature Feature. New York: Boulvard Books, 1997.

Strickland A. W.: A Reference Guide to American Science Fiction Films. T. I. S. Publications Division, 1981.

Willis, Donald: Horror and Science Fiction Films: A Checklist. New York: Scarecrow Press, 1972.

Willis, Donald (ed.): Variety’s Complete Science Fiction Review. New York: Garland Publishing, Inc., 1985.

 

Ajánlott cikkek, tanulmányok magyar nyelven:

Balogh Tibor: A földöntúli disszonanciája. Világosság 1975/3. pp. 168–170.

Barotányi Zoltán: Ûristenek alkonya. Filmvilág 1998/5. pp. 26–30.

Francis, Arnold: Ezen a világon kívül. Filmkultúra 1963/ 7–8. pp. 127–136.

Gera György: Mire alkalmas a sci-fi? Filmkultúra 1969/4. pp. 46–50.

Gyõri Zsolt: Virtualitás 2001 (Filmes virtuális valóságok). Filmtett 12 (2001) pp. 15–19.

Havas Fanny: Sci-fi mesék á la americain. Filmkultúra 1985/12. pp. 18–20.

Hirsch Tibor: A nagy zárójel. Filmkultúra 1991/3. pp. 12–18.

Hodgens, Richard: A sci-fi film tragikus és rövid története. In: Kuczka Péter (ed.): A holnap meséi. Budapest: Kossuth, 1973. pp. 141–157.

Kuczka Péter: A science fiction változása. Filmkultúra 1976/2. pp. 73–82.

Kagarlickij, Jurij: Fantasztikus irodalom, színpad, film. Galaktika 18. pp. 83–93.

Kóczián János: Sci-fi és video. Galaktika 71. pp. 56–60.

Kóczián János: A fantasztikus film három arca. Galaktika 62. pp. 76–80.

Kömlõdi Ferenc: Káoszlakó. Filmvilág 1995/11. pp. 6–9.

Kömlõdi Ferenc: Új-Tokió 2019. Filmvilág 1997/4. pp. 37–38.

Kuczka Péter: Film és fantázia. Filmvilág 1967/16. pp. 22–25.

Kuczka Péter: A science fiction film változásai. Filmkultúra 1976/2. pp. 73–82.

Kuczka Péter: Sci-fi vagy mûvészet? Filmvilág 1972/13. pp. 21–23.

Levy, Donnis: A fantasztikum: a krízis mûfaja. Filmkultúra 1974/5. pp. 91–92.

Magyar Bálint: Science fiction és az emberiség jövõje. In: Magyar: Az amerikai film. Budapest: Gondolat, 1974. pp. 322–324.

Mamber, Stephen: Mechanikus narancs. Metropolis 2002/2. pp. 70–82.

Matos Lajos: A valószínûtlen lehetséges. Filmvilág 1984/1. pp. 13–21.

Mersich Gábor: Üzenetek az abszolút szellem korából. Filmvilág 2002/1. pp. 26–29.

Rajnai András: Az elektronikus mûvészet és a sci-fi. Galaktika 7. pp. 59–64.

Schubert Gusztáv: Virtuálfrász. Filmvilág 2003/7. pp. 4–7.

Szántó Erika: Mi a fantasztikus? Filmvilág 1969/16. pp. 9–11.

Szentmihályi Szabó Péter: Science-fiction a moziban. Galaktika 1. pp. 51–57.

Szentmihályi Szabó Péter: Újabb sci-fi filmek. Galaktika 16. pp. 120–124.

Tillman J. A.: Látszatra élet, valójában halál. Filmkultúra 1991/3. pp. 10–12.

Urbán Mária: A nõ a fantasztikus filmben. Filmkultúra 1985/8. pp. 77–80.

Zsugán István: Jövõbeli históriák. Filmvilág 1972/2. p. 30.

 

Weboldalak

Sci-fi.hu – http://www.sf.hu/

SciFlicks.com – http://www.sciflicks.com/

Scifispace – http://www.scifispace.com/

Temporal Anomalies in Popular Time Travel Movies – http://www.mjyoung.net/time/

Scifi-movies.com – http://www.scifi-movies.com

The Sci-Fi Movie Page – http://members.tripod.com/ scifimoviepage/index.html

Scifimovies – http://www.scifimovies.com/

Science Fiction Films – http://www.filmsite.org/sci-fifilms.html

Scifilm – http://www.scifilm.org/

Science Fiction World – http://www.sfworld. onlinehome.de

Science Fiction in Movies and TV – http: //www.geocities.com/Hollywood/Lot/2976/SF2-intro.html

About Sci-Fi Movies – http://scifimovies.about. com/mbody.htm

SF Cinema on the Web – http://www.geocities.com/ Hollywood/Lot/2976/SF_FilmResources.HTML

ClassicSciFi.Com – http://Classicscifi.com

Top 50 Sci-Fi Films – http://www.imdb.com/Charts/ Votes/sci-fi/

Universe Guide – http://www.universeguide.com/

Absolute Sci-Fi – http://www.geocities.com/ absolutescifi

Sci-Fi Movies – http://www.geocities.com/giorgos333

<< Történelmi film    Műfajelmélet >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés