Emberi természet, női természet: Platón

Ajánlott olvasmányok, ellenőrző kérdések

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Bp., Szent István Társulat, 1977 (újabb kiadások)

A. E. Taylor: Platón. Bp., Osiris, 1997.

Platón: A lakoma, Phaidrosz. Bp., Ikon, 1994. Matúra sorozat. Jegyzetek és bevez. Steiger Kornél.

K. Dover: A görög homoszexualitás. Bp., Osiris, 2001.

M. Foucault: A szexualitás története. 1–3. Bp., Atlantisz, 1996–2001 (a klasszikus görög korról a 2. kötet szól).

D. de Rougemont: A szerelem és a nyugati világ. Bp., Helikon, 1998.

Joó Mária: A platóni erós-ról, feminista interpretációk kapcsán. Magyar Filozófiai Szemle, 1996/1–3, 1–30.

Kérdések

Az Államról

1. Milyennek látja Platón az embert a kezdeti-eredeti állapotában?

2. Mi a ideális állam célja, milyen a felépítése (rétegek, a felosztás alapelve)?

3. Milyen a férfiak és a nők természetéről, nevelésükről és feladataikról szóló platóni elképzelés? (ismertetés és összefüggéseinek elemzése)

4. Mit jelent pontosan a nő- és gyermekközösség, mi a célja? (életmód, gyermekek, utódnemzés)

A Lakomáról

1. Mi a vágy/szerelem platóni elméletének filozófiai szerepe?

2. Hogyan határozza meg Szókratész/Diotima a szerelmet?

3. Milyen a platóni szerelmi viszony? (a partnerek, a cél)

4. Milyen fogalmi kontextusban tesz különbséget Platón férfiak és nők között?

5. Hasonlítsa össze a két mű felfogását a nők szerepéről! Egyezik vagy eltér-e bennük a nők és férfiak (azonos vagy különböző) természetéről vallott platóni felfogás?

6. Milyen szokások, hagyomány szabta meg férfiak és nők szerepét az i. e. 4. század Athénjában? (Mit tud a homoszexualitás és heteroszexualitás korabeli normáiról?)

 

<< A vágy, szerelem (erósz) fogalma a platóni filozófiában    Az ember állami közösségben élő, értelmesen beszélő lény >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés