3. fejezet: Fizikai tárgyak

8-3. Felhasznált irodalom

- Adams, Robert M. (1979/2004) 'Primitív ezség és primitív azonosság', in Farkas Katalin és Huoranszki Ferenc (szerk.) Modern metafizikai tanulmányok, Budapest: Eötvös Kiadó, pp. 69-89.

- Allaire, Edwin B. (1963/1998) 'Bare Particulars', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 248-54.

- Allaire, Edwin B. (1965/1998) 'Another Look at Bare Particulars', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 259-63.

- Arisztotelész, Kategóriák, in uő. Poétika, kategóriák, hermeneutika, Kossuth Kiadó 1997.

- Bergmann, Gustav (1967) Realism, Madison, WI: University of Wisconsin Press.

- Berkeley, George (1710/1985) 'Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről', in uő. Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások, Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 147-272.

- Berkeley, George (1713/1985) 'Hülasz és Philonusz három párbeszéde', in in uő. Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások, Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 273-412.

- Black, Max (1952) 'The Identity of Indiscernibles', Mind 61, pp. 153-64.

- Campbell, Keith (1981/1998) 'The Metaphysics of Abstract Particulars', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 351-63.

- Campbell, Keith (1990) Abstract Particulars, Oxford: Blackwell.

- Casullo, Albert (1984) 'The Contingent Identity of Pariculars and Universals', Mind, pp. 527-41.

- Casullo, Albert (1988) 'A Fourth Version of the Bundle Theory', Philosophical Studies, pp. 125-39.

- Crane, Tim and Farkas, Katalin (2004) 'Universals and Particulars. Introduction', in Tim Crane and Katalin Farkas (eds.) Metaphysics, A Guide and Anthology, Oxford: Oxford University Press, pp. 217-26.

- Hochberg, H. (1964) 'Things and Qualities', in W. Capitan and D. Merrill (eds.) Metaphysics and Explanation, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 123-60.

- Hoffman, Joshua and Rosenkrantz, Gary S. (1994) Substance among Other Categories, Cambridge: Cambridge University Press.

- Locke, John (1689/2003) Értekezés az emberi értelemről, Budapest: Osiris Kiadó.

- Loux, Michael J. (1978) Substance and Attribute, Dordrecht: Reidel.

- Loux, Michal J. (1998a) Metaphysics. A Contemporary Introduction, London, New York: Routledge.

- Loux, Michael J. (1998b) 'Beyond Substrata and Bundles: A Prolegomena to a Substance Ontology', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 233-47.

- Martin C. B. (1980) 'Substance Substantiated', Australasian Journal of Philosphy 58, pp. 3-10.

- Simons, Peter (1994/1998) 'Particulars in Particular Clothing: Three Trope Theories of Substance', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 364-84.

- Van Cleve, James (1985/1998) 'Three Version of the Bundle Theory', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 264-74.

- van Inwagen, Peter (1990) Material Beings, Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Williams, Donald. C. (1953/2004) 'The Elements of Being', in Tim Crane and Katalin Farkas (eds.) Metaphysics, A Guide and Anthology, Oxford: Oxford University Press, pp. 262-72.

- Wiggins, David (1980) Sameness and Substance, Oxford: Basil Blackwell.

- Wiggins, David (2001) Sameness and Substance Renewed, Cambridge: Cambridge University Press.

<< 7. A tulajdonságok és a fizikai tárgyak elméleteinek egy lehetséges taxonómiája    9-3. Ajánlott irodalom >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés