Emberi természet, női természet

Olvasmányok

1. kötelező: Foucault: Szexualitás és hatalom. In: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 1999, 271–287.; A szexualitás története. 1. köt. Atlantisz, Bp., 1996, 94–100. és 106–118.

2. ajánlott: Miroslav Marcelli: M. Foucault avagy mássá lenni. Ford. Németh István Kalligramm, Pozsony, 2006.; B. Martin: Feminizmus, kritika, Foucault. In: Séllei Nóra (szerk.): A feminizmus és a posztmodern találkozása. Csokonai, Debrecen, 2006, 192–212.

<< Kérdések    További filozófusok az emberi és női természetről (bibliográfia) >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés