Bevezetés az alkotmányjogba

Kötelező olvasmányok

1. Boros László: Jogi alapismeretek. Vince Kiadó, Budapest, 2004, 154 oldal, 2995 Ft - a továbbiakban: BL

2. Halmai Gábor; Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris, 2003, 919 oldal, 4980 Ft - a továbbiakban: EJ

A kötet teljes első része:

 • Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila: Az emberi jogok általános kérdései 31- 137. l.
 • Kardos Gábor: Az emberi jogokat védő nemzetközi jogi intézmények 137-191. l.
 • Halmai Gábor: Az emberi jogokat védő magyarországi intézmények 191. l. - 253. l.

Az „Egyes emberi jogok” című második részből:

 • Tóth Gábor Attila: Az emberi méltósághoz való jog és az élethez való jog 255 - 363. l.
 • Kovács Krisztina: A hátrányos megkülönböztetés tilalma 363 - 423. l.
 • Halmai Gábor: A gyülekezés és az egyesülés szabadsága 489 - 527. l.
 • Paczolay Péter: A lelkiismereti és vallásszabadság 527 - 577. l.
 • Sonnevend Pál: A tulajdonhoz való jog 637 - 669. l.
 • Róth Erika: Az eljárási jogok 669-737. l.
 • Papp Imre: A politikai részvételi jogok 737- 791. l.
 • Takács Albert: A szociális jogok. 791 - 847. l.

(A kötetből kimarad tehát a véleménynyilvánítás szabadságáról valamint az információs jogokról szóló fejezet, e két témakört ugyanis a hallgatók behatóan fogják tanulmányozni a későbbi jogi félévek során. Javasolt a későbbi félévekben Halmai Gábor és Majtényi László vonatkozó fejezeteit tananyagként alkalmazni.)

3. Bruce Ackerman: The New Separation of Powers. Harvard Law Review, 2000, január

4. Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most.
http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html

5. a hallgatók valamennyi előadásra kötelesek magukkal hozni az AlkotmánytAz előadásra való hallgatói készülés jellemzői; a kötelező olvasmányok és az előadás viszonya

Az előadás elsősorban a jogi gondolkodás fogalom- és intézményrendszerének alapjaival fogja a hallgatókat megismertetni. Az előadásra való készülés mellett pedig a  hallgatóknak fokozatosan olvasniuk, tanulniuk kell az emberi jogokról szóló tankönyvi fejezeteket, szükség esetén tanári konzultáció segítségével. Az előadás a félév vége felé ér el az emberi jogok témaköréhez, addigra a hallgatók már a kötelező irodalom végéig el kell, hogy érjenek. A tanulási folyamatot segíti a félév közepén elhelyezett zárthelyi dolgozat.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fenti szakirodalom - már csak terjedelme és igényessége okán - nem arra szolgál, hogy szószerinti elsajátítását követeljék meg, hiszen a szószerinti megtanultatás mint követelmény sem az ismeretanyag valós elsajátítására, sem a jogi gondolkodás fejlesztésére nem alkalmas.A cél a tananyag problémaközpontú megismerése, átlátása, megértése, ennek megfelelően a ZH és az évvégi vizsga is az alapvető és valóban kihagyhatatlan egzakt ismereteken túl elsősorban elgondolkodtató feladatokra épülhetne. Ennek elősegítése érdekében az elektronikus tananyag tartalmaz egy - egy zárthelyi és évvégi írásbeli vizsga mintát is. Ahol kis létszámú évfolyamok okán megoldható a szóbeli vizsgáztatás, ott érdemes a szóbeli értékeléssel élni, mert e tananyag valódi elsajátítása beszélgetés során „ellenőrizhető” leginkább.

<< A kurzus célja    1. előadás: A jogi gondolkodás jelenléte a szépirodalomban, a jogi gondolkodás hatása a hétköznapokra >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés