Kötelező olvasmányok

Az előadásra való hallgatói készülés jellemzői; a kötelező olvasmányok és az előadás viszonya

Az előadás elsősorban a jogi gondolkodás fogalom- és intézményrendszerének alapjaival fogja a hallgatókat megismertetni. Az előadásra való készülés mellett pedig a  hallgatóknak fokozatosan olvasniuk, tanulniuk kell az emberi jogokról szóló tankönyvi fejezeteket, szükség esetén tanári konzultáció segítségével. Az előadás a félév vége felé ér el az emberi jogok témaköréhez, addigra a hallgatók már a kötelező irodalom végéig el kell, hogy érjenek. A tanulási folyamatot segíti a félév közepén elhelyezett zárthelyi dolgozat.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fenti szakirodalom - már csak terjedelme és igényessége okán - nem arra szolgál, hogy szószerinti elsajátítását követeljék meg, hiszen a szószerinti megtanultatás mint követelmény sem az ismeretanyag valós elsajátítására, sem a jogi gondolkodás fejlesztésére nem alkalmas.A cél a tananyag problémaközpontú megismerése, átlátása, megértése, ennek megfelelően a ZH és az évvégi vizsga is az alapvető és valóban kihagyhatatlan egzakt ismereteken túl elsősorban elgondolkodtató feladatokra épülhetne. Ennek elősegítése érdekében az elektronikus tananyag tartalmaz egy - egy zárthelyi és évvégi írásbeli vizsga mintát is. Ahol kis létszámú évfolyamok okán megoldható a szóbeli vizsgáztatás, ott érdemes a szóbeli értékeléssel élni, mert e tananyag valódi elsajátítása beszélgetés során „ellenőrizhető” leginkább.

 
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés