a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
lapicida  

Kőfaragó, aki a reneszánsz építészetelmélet szerint az ornamentumokat faragja
Legszebb Nevek  

A Koránban több helyütt találhatók olyan kijelentések, melyek az istenfogalomhoz (Alláh) további neveket rendelnek (pl.: VII. szúra 179., XVII. szúra 110., XX. szúra 8., stb.) Ezeket a Legszebb Nevekként (al-aszma' al-huszna') definiálja, melyeknek a muszlim hagyomány, a hadísz külön jelentőséget tulajdonít.
lévita  loggia   Félig zárt tér nyitott, oszlopos térelhatárolássallogosz   gör. logosz, itt: a világ rendezőelve (a szó különböző kontextusokban és időkben sok másfajta jelentéssel is bír).  A világ racionális, ésszel felismerhető, nem változó, szükségszerû elve vagyis az univerzális törvény.Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés