Kortárs művészetelméletek

Bibliográfia

Az előadásokhoz kapcsolódó további válogatott irodalom

Bacsó Béla szerk.: Az esztétika vége - vagy se vége, se hossza, Ikon, Budapest, 1995.
Jacques Derrida: La voix et le phénomène, Paris: Presses Universitaires de France, 1967.
Jacques Derrida: De la grammatologie, Minuit, Paris, 1967
Jacques Derrida: L'écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967.
Jacques Derrida: Marges de la philosophie, Minuit, Paris, 1972.
Jacques Derrida: La vérité en peinture, Flammarion, Paris, 1978.
George Dickie: Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis, Cornell UP, Ithaca, N.Y., 1974.
Michael Dummett: Origins of Analytical Philosophy, London: Duckworth and Cambridge MA: Harvard University Press, 1993.
Konrad Fiedler: Művészeti írások, Kijárat, Budapest, 2005.
Michael Fried: Art and Objecthood, UCP, Chicago, 1998.
Arnold Gehlen: Kor-képek, Gondolat, Budapest, 1987.
Ernst Gombrich: Art and Illusion, Phaidon, London, 2003.
Nelson Goodman: Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1968. 2nd ed. Indianapolis: Hackett, 1976.
Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás, Gondolat, Budapest, 1977.
Roman Ingarden: „Az esztétikai tapasztalat ismeretelméleti vizsgálatának alapelvei”, in: Az esztétika vége - vagy se vége, se hossza, Ikon, Budapest, 1995.
Hans Robert Jauss: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Osiris, Budapest, 1997.
Paul de Man: Esztétikai ideológia, Janus/Osiris, Budapest, 2000.
Paul de Man: Az olvasás allegóriái, Ictus Kiadó és JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1999.
Peter J. McCormick: Modernity, Aesthetics and the Bounds of Art, Cornell UP, Ithaca and London, 1990.
Jean-Luc Nancy: Le Regard du portrait, Galilée, Paris, 2000.
Jean-Marie Schaeffer: L'art de l'âge moderne: l'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos jours, Gallimard, Paris, 1992.
Richard Shusterman: Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása, Kalligram, 2004.
Ernst Tugendhat: Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, Suhrkamp, 1976.
Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások, Atlantisz, Budapest, 1992.
Richard Wollheim: Art and Its Objects, CUP, 2000.<< Arthur C. Danto művészetfilozófiája  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés