Film

Publikálási lehetőség az Apertúrában

Írta: MMI

Az Apertúra online Filmelméleti és Filmtörténeti Szakfolyóirat tágabban a vizualitással és szűkebben a mozgóképpel foglalkozó írásokat közöl a következő kategóriákban: tanulmány, esszé, fordítás, recenzió és egyetemi hallgatók kiemelkedő dolgozatai. Elsődleges célja – az oktatói és hallgatói munka ösztönzése mellett – a téma iránt érdeklődő szakemberek figyelmének ráirányítása adott problémákra, és ezek mentén a párbeszéd elősegítése.
A következő témákban várják a publikálásra szánt írásokat:
Újmédia és digitalizáció (a filmben)
Szindbád: Krúdy/Huszárik
A hang és médiumai

A témákról és elvárásokról bővebben az Apertúra honlapján olvashattok.