Média

Kommunikáció MA felvételi időpontok

Írta: MMI

Írásbeli vizsga: 2011. június 1-3.  között beérkezően postán vagy személyesen

 

Szóbeli vizsga, 2011. június 30-július 1. és július 4-5.

(A pontos beosztást levélben kapják meg a felvételizők.)

 

Írásbeli vizsga:

 

Az írásbeli vizsga a következő anyagok benyújtásából áll:

 

– Szöveges önéletrajz, mely az eddigi tanulmányokon kívül tartalmazza a továbbtanulás szempontjából releváns eddigi tevékenységeket is – pl. publikáció, belföldi vagy külföldi ösztöndíj, konferencia-részvétel, szakkör- vagy konferenciaszervezés (maximum 2000 n).

 

– Motivációs levél, melyben a jelentkező ismerteti, hogy miért akar mesterképzésre járni; eddigi tanulmányaiból mi volt számára a legérdekesebb; milyen témával szeretne foglalkozni az MA-dolgozatában; mik a hosszabb távú tervei (maximum 4000 n).

 

– Egy tudományos dolgozat (tanulmány, szemináriumi dolgozat, a szakdolgozat rövidített változata vagy kifejezetten erre a célra írt dolgozat, mely szabályos szakirodalmi hivatkozásokat és bibliográfiát tartalmaz) a társadalom- vagy bölcsészettudomány területéről (minimum 20 ezer, maximum 30 ezer n).

Kérjük a terjedelmi korlátok szigorú betartását!

Az írásbeli vizsga pontszámát a felsorolt munkák értékelésének eredménye adja. Nem tehet szóbeli vizsgát az, aki az írásbelin nem ér el 10 pontot. A pontokat a Tanszék honlapján nézhetik majd meg a felvételi azonosítójuk alapján.

Az írásbeli anyagokat a következő címre kérjük postán vagy személyesen eljuttatni (személyes leadás: 2011. június 1-3. 10-14 óra között):

 

ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék Titkársága

 

Budapest, 1088 Múzeum krt. 6-8., Főépület, fsz. 38.

 

Kérjük a borítékra írják rá: Kommunikáció és médiatudomány MA írásbeli, valamint tüntessék fel rajta a nevüket és a felvételi azonosítójukat!

 

Szóbeli vizsga:

 

2011. június 30-július 1. és július 4-5.

(A pontos beosztást levélben kapják meg a felvételizők.)

A leadott anyagok alapján hívjuk be a jelentkezőket szóbelizni. A szóbelin részletesen megvitatjuk a benyújtott anyagot, különös tekintettel a motivációs levélben megjelölt kutatási téma szakirodalmára, melyet a jelentkezőnek kell összeállítania és felkészülni belőle. Arra is kíváncsiak leszünk, hogy mennyire tájékozott a jelentkező a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs közélet és kultúra területén.