Média

Konferencia (XI.14)

konferencia
Írta: szerkeszto

LOCI MEMORIAE HUNGARICAE – A magyar emlékezethelyek
kutatásának elméleti alapjai

2011. november 14-16., DAB Székház (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

Program:

November 14. (hétfő) „A” terem (Nagy előadó):

13.00–13.30: MEGNYITÓ: Páles Zsolt, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese és Bitskey István, a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke
13.30–15.30: Plenáris előadások (angol nyelven)
13.30–14.10: Aleida Assmann (Universität Konstanz): Space and Place – the cityscape as stored history / Tér és hely – a városképben tárolt történelem
14.10–14.50: Jan Assmann (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg): Communicative and Cultural Memory /Kommunikatív és kulturális emlékezet
14.50–15.30: Pim den Boer (Universiteit van Amsterdam): Lieux de memoire in comparative perspective / Az emlékezethely fogalma összehasonlító távlatból
15.30–16.00: Kávészünet
16.00–17.30: Német nyelvű kerekasztal-beszélgetés
16.00–16.20: S. Varga Pál (Debreceni Egyetem) vitaindító előadása: Kollektives Gedächtnis und die historischen Wissenschaften / Kollektív emlékezet és történeti tudományok
16.20–17.00: Jan Assmann, Kiss Gy. Csaba (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Harald D. Gröller (Bécs), Velkey Ferenc (Debreceni Egyetem) hozzászólásai
17.00–17.30: Vita
17.30–: Fogadás

 

November 15. (kedd) „A” terem (Nagy előadó):
9.00–10.30: Ungarische Erinnerungsorte im zentraleuropäischen Kontext / Magyar emlékezethelyek közép-európai kontextusban (német nyelvű szekció)
9.00–9.20: Fata Márta (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen): Erinnerungsort Bauernkrieg: Geschichtspolitik in der DDR und der VR Ungarn im Vergleich / A parasztháború mint emlékezethely: Az NDK és a Magyar Népköztársaság emlékezetpolitikájának összehasonlítása
9.30–9.50: Bitskey István (Debreceni Egyetem): Ein religiöser Erinnerungsort in Mitteleuropa: Tyrnau (Nagyszombat, Trnava), das „Klein-Rom“ / Egy közép-európai vallási emlékezethely: Nagyszombat, a „kis Róma”
10.00–10.20: Balogh László Levente (Debreceni Egyetem): Kontinuität, Diskontinuität, Neuinterpretation – Systemwechsel und Denkmäler / Kontinuitás, diszkontinuitás, átértelmezés – Rendszerváltozások és emlékművek
10.30–11.00: Kávészünet
11.00–12.00: Collective Memory: a social-psychological approach / Kollektív emlékezetek szociálpszichológiai megközelítésben (angol nyelvű szekció)
11.00–11.20: Münnich Ákos – Hidegkuti István (Debreceni Egyetem): Structural Characteristics of National Sites of Memory / Nemzeti emlékezethelyek strukturális jellemzői
11.30-11.50: Molnárné Kovács Judit (Debreceni Egyetem): Empirical study of collective memories at individual and group levels – a social-psychological approach / A nemzeti emlékezethelyek egyéni és csoportos szintjeinek empirikus vizsgálata – szociálpszichológiai megközelítés
12.00–13.30: Ebédszünet
13.30–14.30: British-American Contexts / Brit és amerikai kontextusok (angol nyelvű szekció)
13.30–13.50: Glant Tibor (Debreceni Egyetem): Mindszenty and 1956 in then-contemporary british and american films / A Mindszenty-per és az 56-os forradalom brit és amerikai játékfilmeken 1960 előtt
14.00–14.20: Séllei Nóra (Debreceni Egyetem): The Literary Heritage as Traumatic Cultural Memory in Virginia Woolf’s Between The Acts / Az irodalmi hagyomány mint traumatikus kulturális emlékezet Virginia Woolf Felvonások között című regényében
14.30–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Angol nyelvű kerekasztal-beszélgetés
15.00–15.20: György Péter (Eötvös Loránd Tudományegyetem) vitaindító előadása: Memory fallen apart – the cases of two cemeteries / A szétesett emlékezet – két temető példája
15.20–16.00: Aleida Assmann, Pim den Boer, Bartha Elek (Debreceni Egyetem), Bényei Tamás (Debreceni Egyetem) hozzászólásai
16.00–16.30: Vita
16.30–17.00: Kávészünet
17.00–18.00: Könyvbemutatók (angol és német nyelven)
17.00–17.30: Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory (Ed. by: Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince) Bp. L’Harmatttan, 2011. Bemutatja: Friedrich Judit
17.30–18.00: Harald D. Gröller – László Levente Balogh: “Mit Geschichte will man etwas!” Erinnerungs- und Gedächtnisorte in Debrecen Reihe: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 4. Bemutatják: a szerzők
18.00–: Fogadás

 

November 16. (szerda): (Magyar nyelvű előadások)

 

„C” terem (Kis előadó):
8.30–10.30: Emlékezethely és nyilvánosság
8.30–8.50: Biczó Gábor (Miskolci Egyetem): A kulturális emlékezet a szociokulturális konszenzus-gyakorlatban: magyar-román együttélési közösségek példája
9.00-9.20: Bényei Tamás: Spektralitás és emlékezés az elméletben és a kísértethistóriákban.
9.30–9.50: Kerékgyártó Béla (Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem): Építészet, város és emlékezet. Elméleti fogalmak és példák
10.00–10.20: Gerő András (Eötvös Loránd Tudományegyetem / CEU): Az új alkotmány, mint magyar emlékezethely
10.30–11.00: Kávészünet
11.00–12.00: A historiográfia mint emlékezethely
11.00–11.20: Erős Vilmos (Debreceni Egyetem): A történetírás-történet mint emlékezethely
11.30–11.50: Forisek Péter (Debreceni Egyetem): A „magyar föld” történetétől az utolsó nagy pannon császárig. Alföldi András történetírása 1920-1946 között.
12.00–13.30: Ebédszünet
13.30-15.00: Emlékezethely-kutatás (szociál)pszichológiai szemszögből
13.30–13.50: Szabó László Tamás (Debreceni Egyetem): Iskolai életvilágok hermeneutikája
14.00–14.20: Pék Győző (Debreceni Egyetem): Kollektív traumatikus eseményt követő kommunikáció vizsgálata. A magyarországi “vörösiszap” katasztrófával és érzelmi reakciók.
14.30–14.50: K. Horváth Zsolt (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Betegség és emlékezet: Ranschburg Pál és Eugène Minkowski az emlékezet funkcióiról
15.00–15.30: Kávészünet

 

„B” terem (Tanácsterem)
8.30–10.30: Az emlékezethelyek medialitása
8.30–8.50: Bujdosó Ágnes (Debreceni Egyetem): A televízió mint az emlékezés médiuma
9.00–9.20: Dunai Tamás (Debreceni Egyetem): A Kádár-kori képregény mint emlékezethely
9.30–9.50: Kalmár György (Debreceni Egyetem): A kipreparált szubjektum (Test és szubjektivitás Pálfi György Taxidermia című filmjében)
10.00–10.20: Puskás István (Debreceni Egyetem): „A Maradandóság Városában maradékomból élek”. A nyolcvanas évek debreceni underground kultúrájának emlékezete.
10.30-11.00: Kávészünet
11.00–12.00: Az európai emlékezethely-kutatás eredményei I.
11.00–11.20: Pabis Eszter (Debreceni Egyetem): Az emlékezethelyek kutatásának eredményei és kérdései Németországban és Svájcban
11.30–11.50: Kovács Szilvia (Debreceni Egyetem): Az emlékezet helyei (Die Verortung von Gedächtnis)
12.00-13.30: Ebédszünet
13.30–15.00: Az európai emlékezethely-kutatás eredményei II.
13.30–13.50: Száraz Orsolya (Debreceni Egyetem): I luoghi della memoria: olasz emlékezethelyek három kötetben
14.00–14.20: Réti Zsófia (Debreceni Egyetem): Emlékezethelyek Hollandiában: Lieux de mémoire et identités nationals
14.30–14.50: Pusztai Gábor (Debreceni Egyetem): Németalföld emlékezete: Holland és flamand nemzeti emlékhelyek
15.00–15.30: Kávészünet

 

15.30–17.00: Magyar nyelvű kerekasztal-beszélgetés
15.30–15.50: Gyáni Gábor (MTA Történettudományi Intézet / ELTE / CEU) vitaindító előadása: A magyar „emlékezet helyei” mint gondolati probléma
15.50–16.30: Fata Márta, Takáts József (Pécsi Tudományegyetem), Imre Mihály (Debreceni Egyetem), Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) hozzászólásai
16.30–17.00: Vita
17.00–: A KONFERENCIA ZÁRÁSA – S. Varga Pál, a Magyar emlékezethelyek részprojekt vezetője.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
a Magyar emlékezethelyek részprojekt kutatócsoportjai
a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete
a DAB Irodalomtudományi Munkabizottsága

Az érdeklődők számára az önköltséges alapon történő szállásfoglaláshoz a szervezők igény szerint segítséget nyújtanak a locusmemoriae@arts.unideb.hu címen.