MMI

Amiről nem lehet beszélni

Írta: MMI

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiatudományi Doktori Iskolája az „Önálló
lépések a tudomány területén” (TÁMOP-4.2.2) projekt keretében konferenciát
szervez
„Amiről nem lehet beszélni…”
címmel
Időpontja: 2012. április 19.
Helyszíne: Budapest, Múzeum körút 4-8., „I” épület
A filozófia minden területéről várjuk az „osztatlan”, B.A., M.A. és PhD hallgatók
jelentkezését, különös tekintettel a nyelvfilozófia, a logika, az ismeretelmélet, a
metafizika és a műelmélet tárgyköreiből. A konferencia címeként egy Wittgenstein-
idézetet választottunk, de nem csak Wittgenstein munkásságához kapcsolódó
előadásokat várunk. Az előadások közös motívuma viszont a fenti idézethez
kapcsolódik: a nyelvi és művészi kifejezhetőség határait, az ábrázolás lehetőségeit
és korlátait szeretnénk tüzetesebben szemügyre venni. Arra a kérdésre keressük a
választ, hogy valóban van-e olyasmi, amiről nem lehet beszélni, és ha van, akkor
tényleg hallgatni kell-e róla.
Az előadások 10-15 soros absztraktját kérjük legkésőbb március 19-ig elküldeni az
amirolnemlehet@gmail.com címre. Az előadások időtartama 20 perc, melyet 10 perc
vita követ. Kérjük a jelentkezőket, hogy nevük mellett tüntessék fel, mely egyetem
hallgatói, illetve milyen képzésben vesznek részt.
A konferencia végleges programja március 26-ig kerül kialakításra, az előadókat e-
mailben értesítjük.
További tájékoztatás kérhető a fenti e-mail címen.
Kapcsolattartó: Kovács Gábor (e-mail: volund@freemail.hu)
Az „Önálló lépések a tudomány területén” projekt honlapja: http://tamop422.elte.hu