MMI

A média szerepe az esélyegyenlőség megteremtésében

Írta: MMI

A romák ábrázolása a médiában Finnországban és Magyarországon

Időpont: 2012. március 27., 8:30-17:00
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Budapest, Mátyás tér 15., 8. kerület

A szeminárium témája és célja

A szeminárium a romák médiabeli ábrázolásával foglalkozik. A rendezvény egyik hangsúlyos témája a média
szerepe az esélyegyenlőség megteremtésében Finnországban és Magyarországon. A szemináriumon
nemcsak a többségi média romákról alkotott képét vizsgáljuk meg, hanem azt is, hogy a kisebbségi média
milyen önképet közvetít a többségi társadalom felé. A finn, illetve magyar szakértők előadásain és
gyakorlati példáin keresztül azokat a média területéhez tartozó modelleket keressük, amelyek a romákról
kialakított – előítéletekkel és sok esetben negatív sztereotípiákkal terhelt – képet megváltoztatják. A
rendezvény célja, hogy a romák médiabeli helyzetét, e társadalmi csoportról kialakult negatív
sztereotípiákat szabadon és tabuk nélkül megvizsgálja teret nyitva az új értelmezési lehetőségek számára.
Az előadások, valamint az azokat követő beszélgetések magyarul és angolul hangzanak el
szimultán tolmácsolással.

Részletes program (pdf)