Esztétika

II. ESZTÉTIKA – MI VÉGRE?

Van-e még esztétikai autonómia?

KONFERENCIAFELHÍVÁS

Az ELTE-BTK Esztétika Tanszéke a Bölcsész Napok keretein belül, idén második alkalommal
ad otthont az ESZTÉTIKA – MI VÉGRE? (Van-e még esztétikai autonómia?) című hallgatói
konferenciának.

Konferencia időpontja: 2012. május 11.
Védnök: Bacsó Béla

A 2011 tavaszán rendezett konferenciánk záró előadásának kérdésfelvetését (Radnóti
Sándor: Van-e még esztétikai autonómia?) követve, idei célkitűzésünk az esztétikai
autonómiára vonatkozó kérdések megvitatása. Van-e az esztétikai tapasztalatnak olyan
sajátossága, amely ellenáll a puszta társadalmi és gazdasági folyamatokban való
feloldódásnak? Feltételezhető-e a műalkotás kitüntetettsége, amely kiemeli a művet e
folyamatok termékeinek tömegéből? Ha igen, miképpen lehet e kitüntetettséget
tudományos igénnyel explikálni? Ha nem, egyáltalán a műalkotás marad-e az esztétika par
excellence tárgya vagy inkább a tág értelemben vett esztétikum?
Témánk szerteágazó természete miatt, a fenti kérdésekhez közvetlenül kapcsolódó
előadások mellett, olyan konkrét értelmezéseknek is teret kívánunk biztosítani, amelyek
módszerükkel, eljárásmódjukkal közvetve foglalnak állást az esztétikai autonómia
kérdésében.

A 20 perces előadásokra MA és PhD hallgatók jelentkezését várjuk.
Jelentkezni 150-200 szavas absztrakt beküldésével április 23-ig lehet. Az absztraktokat az
emv.konferencia@gmail.com e-mail címre várjuk.