Esztétika

Beke Márton doktori védése

Írta: MMI

MEGHÍVÓ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa
és
a Filozófiatudományi Doktori IskolaEsztétika Doktori Programja tisztelettel meghívja Önt

Beke Márton
Strukturalizmus és avantgárd Jan Mukařovský munkásságában

című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

 

 A bizottság elnöke:

Dr. Radnóti Sándor DSc., egyetemi tanár

Hivatalosan felkért bírálók:

Dr. Thomka Beáta DSc., egyetemi tanár

Dr. Kiss Szemán Róbert PhD., habilitált egyetemi docens

A bizottság titkára:

Dr. Házas Nikoletta PhD., egyetemi adjunktus

A bizottság további tagjai:

Dr. Somlyó Bálint PhD., egyetemi docens

Dr. Vörös István CSc., egyetemi docens

Dr. Seregi Tamás PhD., egyetemi adjunktus

Témavezető:

Dr. Žilka Tibor PhD., egyetemi tanár

A nyilvános védés időpontja:

2012. május 29. (kedd) de. 10 óra

A nyilvános védés helyszíne:

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület, alagsor)

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Könyvtárában

(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)