MMI

TERMÉSZET, SZENVEDÉLY, SZERZŐDÉS

conference
Írta: szerkeszto

Az ELTE BTK FILOZÓFIA INTÉZETE ÉS A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG
konferenciát rendez a hagyományosan megrendezett tanévnyitó konferencia-sorozat keretében
TERMÉSZET, SZENVEDÉLY, SZERZŐDÉS: ROUSSEAU-N INNEN ÉS TÚL címmel

2012. szeptember 27. és szeptember 28. (csütörtök, péntek)

az Intézet Trefort-kerti épületében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. „i” épület).

A hagyományoknak megfelelően kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk az Atlantisz Kiadó, az Áron Kiadó, az Öt Könyv Kiadói Társulás, köztük a L’Harmattan Kiadó, valamint a Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó legújabb könyveiből.
Helyszín: intézeti könyvtár az első emeleten.

PROGRAM
SZEPTEMBER 27. (CSÜTÖRTÖK)
10.00–10.15: Megnyitó – Bence György-terem.

Plenáris ülés – Bence György-terem. Levezető elnök: Erdélyi Ágnes
10.15 Ludassy Mária: Rousseau politikai töredékei, azaz, ami a főszövegből kimaradt
10:50 Vita
11.05 Orthmayr: Imre: Szerződéselmélet és aranykorelmélet
11.40 Vita
ebédszünet: 12:00–14:00

A szekció – Bence György-terem. Levezető elnök: Szalai Judit
14:00. Hankovszky Tamás, Az ember természeti állapota és az ember természete. A korai Fichte Rousseau-kritikája
14.25 Vita
14.40 Szalai Miklós: Rousseau hatása a Sturm und Drang korszakára: Wieland és Herder vitája
15.05 Vita
15:20 Reich Orsolya: Demokrácia és részvétel
15:45 Vita

B szekció – II. em. 208.
14:00 Lengyel Zsuzsa: Rousseau és a nyelv viszonyáról Derrida dekonstruktív olvasata tükrében
14.25 Vita
14.40 Tánczos Péter: Az írás paranoid és magányos természete Rousseau-nál
15:05 Vita
szünet: 16:00–16:15

Plenáris ülés – Bence György-terem. Levezető elnök: Pogonyi Szabolcs
16:15 Boros Gábor: Két arckép: Strauss és Koselleck Rousseau-ról
16:50 Vita
17.05 Weiss János: A “nép” fogalma Rousseau-nál
17:40 Vita

SZEPTEMBER 28. (PÉNTEK)

Plenáris ülés – Bence György-terem. Levezető elnök:
9.30 Kelemen János: Rousseau és a modernitás
10:.05 Vita
szünet: 10:20-10:40

A szekció – Bence György-terem. Levezető elnök: Bpros Gábor
10:40 Mester Béla: Rousseau pozíciója a 18–19. század fordulójának magyar iskolafilozófiájában
11:05 Vita
11:20 Egyed Emese: Angolkert, én-labor, kötések – az erdélyi Rousseau-izmusról
11:45 Vita
12:00 Marso Paula: „Si peu de différence” – Kísérlet a „természeti állapot” ontológiai funkciójának megértésére a második Értekezésben
12:25 Vita

B szekció – II. em. 208. Levezető elnök: Szántó Vera
10:40 Bakcsi Botond: Törvény, autoritás, legitimáció Rousseau műveiben
11:05 Vita
11:20 Gerzson János: A rousseau-i társadalmi szerződés, mint
antropológiai fordulat
11:45 Vita
12:00 Krokovay Zsolt: A politikai jog, a pszichológia és a pedagógia céljai – Rousseau és Rawls.
12:25 Vita
ebédszünet: 12:40–15.00

A szekció – Bence György-terem. Levezető elnök: Orthmayr Imre
15:00 Pogonyi Szabolcs: Rousseau és a nacionalizmus
15:25 Vita
15:40 Láng Attila: Rousseau és a létező társadalmak
16:05 Vita
16.20 Szűcs László Gergely: Jogállam – népi szubsztancia nélkül. Gondolatok Habermas „megfelelően értelmezett” Rousseau-járól
16.45 Vita

B Szekció – II. em. 208. Levezető elnök:
14.45 Joó Mária, Emil és az ő Zsófiája (a polgári család)
15.10 Vita
15.25 Kiss Endre: Emil és az elismerés (Adalék Rousseau filozófiai pedagógiájának értelmezéséhez)
15.50 Vita
16:05 Boda Mihály: Rousseau a morális fejlődésről
16:30 Vita
szünet: 17:00-17:15

Plenáris ülés – Bence György-terem. Levezető elnök: Bodnár István
17.15 Szántó Vera: Rousseau és az orángután
17.45 Vita
18:00 Tamás Gáspár Miklós:
18.35 Vita

19.15-21.00: Rákóczi úti épület, földszint 30. terem
A L’Harmattan Kiadó által indított Cogito Könyvek sorozat legújabb köteteinek bemutatója
Cogito-díjátadás: eredményhirdetés;
A 2011-es konferencia kiadványai együtt: Magyar Filozófiai Szemle, Kellék; Könyvbemutatók
Kötetlen program