MMI

Esztétika-Etika-Politika

eotvos konferencia
Írta: szerkeszto
Az Eötvös Collegium Magyar Műhelye november első hétvégéjén hallgatói konferenciát rendez Esztétika-Etika-Politika címen.
November 3-4. Helyszín: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
A konferencián különböző tudományterületek képviselői, így a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány vagy éppen a művészetfilozófia fiatal kutatói adnak elő. A közönség összesen 33 előadást hallgathat meg, melyet az ország 6 különböző doktori iskolájának hallgatói, valamint számos alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgató prezentál. A konferencián nagyon nagy szeretettel látunk minden érdeklődőt. További részletek a Műhely honlapján: http://honlap.eotvos.elte.hu/magyar vagy az esemény facebook-oldalán találhatók.
Esztétika–Etika–Politika
(hallgatói konferencia programja)

2012. november 3. (szombat)
8.20 – 8.30 Megnyitó: dr. habil Horkay Hörcher Ferenc, a PPKE BTK Esztétika Tanszékének egyetemi docense

Irodalomtudományi szekció I.
dr. habil. Eisemann György, az ELTE BTK XVIII.-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék docense
8.30 – 9.00 Balga Nóra (EC): A hét fő bűn megjelenése és feldolgozási formái a mitológiai témájú református színdarabokban
9.00 – 9.30 Sebestyén Ádám (EC): A hősi és a szerelmi szenvedélyek metaforái Zrínyi és Gyöngyösi költészetében
9.30 – 10.00 Kovács Györgyi (EC): A Murányi Vénusz Arany János, Petőfi Sándor és Tompa Mihály költészetében
10.00 – 10.15 szünet
10.15 – 10.45 Horváth Gábor (PTE): Erdélyi történet a(z elsodort) faluról. Bánffy Miklós és Szabó Dezső regényeinek értékelési problémái
10.45 – 11.15 Lengyel Imre Zsolt (ELTE): Kodolányi János: Tavaszi fagy – művészet, önigazolás, önéletírás
11.15 – 11.45 Tardy Anna (EC): Népben-nemzetben/alanyban-állítmányban?. Móricz Zsigmond a népi író?
11.45 – 12.00 szünet
12.00 – 12.30 Bucsics Katalin (EC): Indiszkréció az irodalomban
12.30 – 13.00 Gorove Eszter (ELTE): Hatalmi nyelv és etikai önértékelés Szabó Lőrinc lírájában
13.00 – 13.30 Róth Judit (EC): A történelmi realizmus és a mélymagyarság Németh László esszéiben
13.30–14.30 ebédszünet

Művészetfilozófiai szekció
prof. dr. Radnóti Sándor, az ELTE BTK Esztétika Tanszék egyetemi tanára
14.30 – 15.00 Pető Zoltán (ELTE): Politika és esztétika a XVIII. Században: Edmund Burke és Mary Wollstonecarft a szépről és a fenségesről
15.00 – 15.30 Nagy Krisztián (ELTE): Lukács György öröksége és a kulturális fordulat
15.30 – 16.00 Szilágyi Áron András (ELTE): Beteljesítetlen ígéretek. Az esztétikai rezsim forgatókönyvei Jacques Rancière gondolkodásában
16.00 – 16.15 szünet
16.15 – 16.45 Sár Eszter (ELTE): Etika és politika találkozáspontja Max Webernél. A karizmatikus vezér mint etikai és politikaelméleti koncepció
16.45 – 17.15 Tánczos Péter (DE): A viccpártok művészetfilozófiai megalapozottsága
17.15 – 17.45 Varga Rita (DE): A kirekesztettség retorikája és reprezentációja a politikai elitben
17.45 – 18.00 szünet
18.00 – 18.30 Nagy Dániel (ELTE): Néhány gondolat a 20. századi Wagner-rendezések politikai vonatkozásairól
18.30 – 19.00 Kutor András (ELTE): “A szépség, a szép dolgok: ezek most a leghalálosabb ellenségeim”. Túl a halálösztönön
19.00 – 19.30 Marosán Bence Péter (ELTE): A lebegő mű – félúton a ponyva és az irodalmi mű között. Esztétikai megfontolások Ken FolLett “A katedrális” című regénye kapcsán

november 4. (vasárnap)

Nyelvtudományi szekció
dr. Tátrai Szilárd, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének adjunktusa
9.00 – 9.30 Petykó Márton (EC): Az internetes troll mint résztvevői szerep létrehozása politikai blogok diskurzusaiban
9.30 – 10.00 Markó Anita (EC): Hazudni bűn? A hazugság, a bűn és az etikai kommunikáció
10.00 – 10.30 Kelecsényi Réka (ELTE): Társas deixis mai politikai szónoklatokban
10.30 – 10.45 szünet

Dráma- és színháztudományi szekció
prof. dr. Jákfalvi Magdolna, a KRE BTK Színháztudományi Tanszékének egyetemi tanára
10.45 – 11.15 Boronkay Soma (SZFE): Átpolitizált brechti színházelmélet
11.15 – 11.45 Dobszay Balázs (EC): Történelem és nemzet Weöres Sándor A kétfejű fenevad című drámájában
11.45 – 12.15 Varga Nóra (EC): A nemzet motyogánya, avagy az Állami Bábszínház és a kultúrpolitika kapcsolata a 60-as években
12.15 – 13.15 ebédszünet

Irodalomtudományi szekció II.
dr. habil. Margócsy István, az ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
13.15 – 13.45 Szilvási Viktória (EC): Elméleti kötélhúzás. Erőviszonyok az irodalmi kánon s meghatározó fogalmainak körében
13.45 – 14.15 Muntag Vince (EC): “…if you want remember, if yout want forget”?. A holokauszt elbeszélhetőségéről és elfelejthetőségéről Szép Ernő Emberszagján keresztül
14.15 – 14.45 Kovai Anna Fruzsina (ELTE): A holokauszt mint ikon Pilinszky Nagyvárosi ikonok című gyűjteményes kötetében
14.45 – 15.00 szünet
15.00 – 15.30 Reichert Gábor (ELTE): Irányított élcelődés 1953-ban – a “szocialista szatíra” kezdetei
15.30 – 16.00 Tinkó Máté (ELTE): Az érvényesülés kényszerének irodalmi programja és az érvényesülés tulajdonképpeni lehetetlensége: Rubin Szilárd és Galgóczi Erzsébet prózapoétikájának vizsgálata a szocialista államhatalommal való kontextusában
16.00 – 16.30 Braun Barna (ELTE): Irodalom – politika – kritika
16.30 – 16.45 szünet
16.45 – 17.15 Takács Dóra (EC): Homoszexualitás és etikum Nádas Péternél. A politikai/etikai diskurzusok hatása az Emlékiratok könyve recepciójára
17.15 – 17.45 Gyöngyösi Megyer (EC): Homo aestheticus novus (?)
17.45 – 18.15 Rédey János (EC): A politikai költészetről. Egy összetett kérdés átfogó áttekintése

18.15 – 18.30 A konferencia zárása