MMI

KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HALLGATÓI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A 2012/2013. TANÉVBEN
Az ösztöndíjat  a Bölcsészettudományi Kar  (a továbbiakban: BTK)  adományozza. Az ösztöndíj célja a tehetséges hallgatók tudományos tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
Az ösztöndíjra a BTK államilag támogatott/magyar  állami ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű mesterképzésben résztvevő hallgatója pályázhat.
Jelen felhívás keretében  a jelen tanévben  egy pályázó részesülhet támogatásban.  A beérkező pályázatokat az erre a célra létrehozott bizottság bírálja el. A Hallgatói Kiválósági Ösztöndíj pályázat február 1-től június 30-ig tartó időszakban havonta 70.000 forint ösztöndíjjal kívánja a kiválasztott pályázó kutatását támogatni, aminek feltétele a 2012/2013-as tanév tavaszi félévére való regisztráció.
A hallgatónak a támogatási időszak lejártáig (2013. június 28. 12 óra) a Hallgatói Önkormányzat irodájában kell leadnia  a kutatómunkájának eredményeit összegző tanulmányt  — 80.000–120.000 leütés terjedelemben, két példányban beköttetve és CD-n pdf formátumban. A bíráló bizottság döntése függvényében a tanulmányt a BTK megjelentetheti, illetve a 2013-as kari ünnepségen
a hallgató a kutatása eredményeit prezentálhatja.
A pályázati űrlapot és a szükséges  mellékleteket a Hallgatói Önkormányzat irodájának (H épület) titkárságán kell benyújtani 2012. november 5. 16 óráig. A határidő jogvesztő érvényű. A hiányosan beadott pályázatokat a bizottság érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

Részletek: http://btkhok.elte.hu/2012/10/hallgatoi-kivalosagi-osztondij/