MMI

IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK

IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK

Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában, 2012. december 6–7.

Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem, Budapest, I. Táncsics Mihály utca 7.

Az MTA BTK intézeteinek együttműködésével szervezi az MTA BTK Filozófiai Intézet Filozófiatörténeti Kutatócsoportja & „A magyar filozófiatörténet narratívái (1792–1947)” OTKA-témacsoport

További információk, frissítések: http://members.upc.hu/neumer.katalin/identitas/

PROGRAM

December 6. csütörtök
9.30 – 10.00 Megnyitó: Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének mb. igazgatója
Neumer Katalin, az MTA BTK Filozófiai Intézete tudományos tanácsadója
Moderátor: Kondor Zsuzsanna (MTA BTK Filozófiai Intézet)

10.00 – 10.45 Peternák Miklós (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia Tanszék)
Az új látás gyökerei. Transzdiszciplináris kísérlet

11.00 – 11.45 Neumer Katalin (MTA BTK Filozófiai Intézet): Wittgenstein és Balázs Béla moziba mennek

12.00 – 13.00 Gulyás Judit (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): A szóbeliség értelmezései és a magyar folklorisztika önmeghatározása
Korreferátum: Domokos Mariann (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): A folklórgyűjtővel és a folklórszövegekkel szembeni elvárások megváltozása a 19.
században

Moderátor: Pataki Gábor (MTA BTK Művészettörténeti Intézet)

14.00 – 14.45 Simon Attila (Debreceni Egyetem ÁJK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék): A médiumváltások kérdései a két világháború közötti magyar ókortudományban

15.00 – 15.45 Jerovetz György (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): Tradíció és pillanat – fotó és grafika viszonya a 19–20. század fordulója körül a magyar sajtóban

Moderátor: Vikárius László (MTA BTK Zenetudományi Intézet)

16.00 – 16.45 Mester Béla (MTA BTK Filozófiai Intézet): A ’nemzeti filozófia’ virágkora és bukása a XIX. századi magyar kultúrában

17.00 – 17.45 Fónagy Zoltán (MTA BTK Történettudományi Intézet): Magyar, német, katolikus, művész: Liszt Ferenc identitása(i)

18.00 – 18.45 Dalos Anna (MTA BTK Zenetudományi Intézet): Identitáskeresés, önmeghatározás, modernizmus Kodály és Bartók tanítványainak
pályakezdő műveiben (1925–1932)

December 7. péntek

Moderátor: Sárkány Mihály (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)

9.30 – 10.15 Gyáni Gábor (MTA BTK Történettudományi Intézet): Az identitás vitatott fogalma

10.30 – 11.15 Bicskei Éva (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): Férfi(-)kép. Egy arcképcsarnok, néhány orator genie és a közszerepléssel járó
dilemmák az 1825–27-es országgyűlésen

Moderátor: Ács Pál (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

11.30 – 12.15 Rákai Orsolya (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet): Idegenek hazája

12.30 – 13.15 Kovács Gábor (MTA BTK Filozófiai Intézet): Nemzetkarakterológia és kultúrkritika a két világháború között Magyarországon és
Európában

Moderátor: Hajdu Péter (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

14.15 – 15.00 Kerékgyártó Béla (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék): Küzdelem a modern identitásért az építészetben. Otto Wagner és nemzetközi párhuzamai

15.15 – 16.00 Gángó Gábor (MTA BTK Filozófiai Intézet): A humán tudományok önértelmezése 1867 és 1945 között – avagy Leibniz és a
magyar tudósok

Moderátor: Konrád Miklós (MTA BTK Történettudományi intézet)

Péteri Lóránt (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Alkotóművészeti és Zeneelméleti Ismeretek Tanszéke): Alkotás és személyes identitástörténet metszéspontjai Gustav Mahler pályáján

17.15 – 18.00 Felkai Gábor (ELTE TáTK Szociológiai Intézet, Elmélettörténeti Tanszék): Voltak-e vallásfelekezethez köthető sajátos témák a korai német szociológiában?

18.30-tól Társas összejövetel – Mikulás-buli (MTA Zenetudományi Intézet, Haydn Terem)

Kiséry András (Department of English, The City College of New York, CUNY) amerikai oktatási kötelezettségei miatt a konferencián csak virtuálisan tud részt venni.

„A magyar kultúrakutatás egy hálózata az 1930-as években: Hajnal és Thienemann az írásbeliségről” című előadásának „Literacy, Culture, and History in the Work of Thienemann and Hajnal” címen megjelent előzménye teljes terjedelmében innét letölthető:
http://members.upc.hu/neumer.katalin/identitas/KiseryThienemannHajnal2011.pdf
A magyar nyelvű átdolgozott változat a konferencia előadásai alapján készülő tanulmánygyűjteményben lesz olvasható.