MMI

Év Detektívje

detektiv palyazat
Írta: szerkeszto

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Detektív Szövetség pályázatot hirdet az első magyarországi magándetektív iroda alapítójáról, Kossa- Magyary Gézáról elnevezett az „ÉV DETEKTÍVJE” emlékdíj 2012. évi elnyerésére.

Magyarországon a magánnyomozás immár 125 éves múltra tekinthet vissza. Kossa- Magyary Géza (1865 – 1939) a békebeli Magyarország és Budapest egyik ismert jellegzetes alakja, Magyarországon elsőként nyitott ún. „magánkutató” irodát, 1896-ban (ebben az időben a magánnyomozókat magánkutatónak nevezték). Az iroda Budapesten, a Rákóczi út 75. szám alatt működött. Kossa-Magyary magánkutató elsősorban magánszemélyek megbízásából csalási ügyekben nyomozott valamint házasságtörés gyanúja esetén végzett megfigyeléseket.

A magánnyomozói, detektív tevékenységgel összefüggésben kialakítható, tartós együttműködés lehetőségeinek és lehetséges modelljeinek elemzése, illetve szakmai esettanulmányok tudományos igényű bemutatása. A pályázati tematika lehetőséget ad továbbá a szakma vonatkozásában releváns, újszerű taktikai módszer, technikai eljárás feldolgozására is.
A kiíró különös figyelmet fordít arra, hogy a pályaművek érdemben járuljanak hozzá a Magyar Detektív Szövetség és/vagy a detektív munka ismertségének és társadalmi elismertségének emeléséhez.

Pályázni olyan eredeti írásművel (esettanulmánnyal, szakmai tanulmánnyal), vagy írott és/vagy elektronikus médiaműfajokban létrehozott alkotással lehet, amely a fenti célok elérésére alkalmas.

A különböző pályázatok egy fordulóban, egységesen kerülnek elbírálásra; önmagában a témaválasztás, vagy a pályázati anyag műfaja az elbírálásnál sem előnyt, sem hátrányt nem jelent.

Eredetinek tekinthető az olyan írásmű, amelynek a gondolati tartalmát a pályázó úgy alakította ki és szövegezte meg, ahogyan az Magyarországon még nem volt nyilvános közlés tárgya. A pályaműben mástól átvett gondolatok és más művekből átvett idézetek is felhasználhatóak, de a források feltüntetésére a tudományos publikációk szokásos  normarendszere alkalmazandó.

A sajtóműfajokban készített pályaműveket (megjelenés esetén) lehetőleg az eredeti nyilvános közlési formában (sajtókiadvány, időszaki sajtótermék megfelelő példánya, elektronikus adathordozó) kell benyújtani; és a pályázatban ki kell fejteni, hogy miben mutatkozott meg annak a Magyar Detektív Szövetséget, vagy a magánnyomozói tevékenységet érintő hatása.

Elbírálásra azok a pályaművek kerülnek, amelyek 2012. december 12-ig beérkeznek a Magyar Detektív Szövetség 1583. Budapest, Pf. 6. postai vagy evdetektivje@evdetektivje.hu email címére.

A pályázatnak kötelező formai kellékei (űrlap, formanyomtatvány, igazolás, pályázati díj stb.) nincsenek. A pályázatok független bírálók közreműködésével kerülnek elbírálásra, s a legjobbnak bizonyuló pályázat benyújtója elnyeri a „2012. ÉV DETEKTÍVJE” címet és vele a Kossa- Magyary Emlékdíj pénzdíját. A Szövetség fenntartja azt a jogot, hogy megfelelő pályázat híján a díjat nem adja ki, illetve több kiemelkedő pályázat esetén több, önálló vagy megosztott elismerést is kiadhat, továbbá pályázati anyagot nem őriz meg, és nem küld vissza. A nyertes pályázó részére a Kossa- Magyary emlékdíjat a Magyar Detektív Szövetség elnöke ünnepélyes keretek között adja át.

Az Emlékdíj összege 1.000 euró (€).
A pályázat beérkezési határideje: 2012. december 12.

A pályázat nyilvános, azon bárki – egyének és közösségek – egyaránt részt vehetnek.

Postacím: Magyar Detektív Szövetség
1583 Budapest, Pf. 6. – a borítékra kérjük ráírni: az „ÉV DETEKTÍVJE PÁLYÁZAT”
E-mail: evdetektivje@evdetektivje.hu

Kérjük, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton vagy e-mailben juttassák el a Szövetség részére!

www.evdetektivje.hu