Média

Demonstrátor

Pályázati felhívás

 

Az ELTE BTK Média és kommunikáció tanszéke pályázatot ír ki a 2012/2013-as tanév tavaszi félévére demonstrátori tevékenység betöltésére.

A beadás határideje: 2012. február 18., 12.00

Cím: ELTE Média és Kommunikáció Tanszék titkársága (1088 Budapest, Múzeum krt. u. 6-8., fsz. 38.)

Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely (BA és MA szakos) hallgatója. A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás egy félévre (tavaszi félévben februártól júniusig, őszi félévben szeptembertől januárig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor általános feladatai:

az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív Tudományos Diákköri tevékenység);

részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában előadás tartása, szemináriumi óra vezetése),

különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokban való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, stb.);

részvétel az intézeti/tanszéki adminisztrációs feladatokban;

közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában;

meghatározott időközönként beszámoló az intézet/tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg.

A demonstrátor szemeszterként egy általa választott tanegység sikeres teljesítésének igazolását igényelheti a tanszéktől.

A demonstrátor a félév elején kinevezést, a félév végén pedig tanúsítvány kap demonstrátori tevékenységének igazolásaként, valamint fényképpel és önéletrajzzal szerepelhet a tanszék honlapján (ld. http://media.elte.hu/a-tanszekrol/demonstratorok/)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

motivációs levelet

önéletrajzot

a szakmai munkát segítő oktató nevét