MMI

Kierkegaard-konferencia

KIERKEGAARD
Írta: szerkeszto

Május 2-3 Kierkegaard-konferencia a Filozófiai Intézet Bence-termében.

KORTÁRSUNK KIERKEGAARD – HATÁSOK ÉS PERSPEKTÍVÁK
2013. május 2-3.
Helyszín: ELTE BTK Filozófiai Intézet, Bence Terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I)
Szervezők: ELTE BTK Filozófiai Intézet – MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport – NMFT
Jani Anna (MTA-ELTE) – Olay Csaba (ELTE-NMFT) – Prokk Balázs (ELTE)
Május 2. csütörtök
Megnyitó: 9-9.15

Filozófia és vallás
9.15-10.00: Bacsó Béla (ELTE): „A vallási élet fenomenológiája” – Kierkegaard és Heidegger
10.00-10.45: Boros Gábor (ELTE): A munkálkodó szeretet
Szünet. 10.45-11.00

Kierkegaard és Jaspers
11.00-11.45: Mezei Balázs (PPKE): Jaspers Kierkegaardról: Megújítható-e a bibliai hit?
11.45-12.30: Czakó István (PPKE): A vallási akozmizmus problémája Karl Jaspers Kierkegaardrecepciójában
Ebédszünet: 12.30-14.00

Teológia és filozófia között
14.00-14.45: Kállay Géza (ELTE): Kierkegaard és Lear király
14.45-15.30: Cseri Kinga (NYME): Kierkegaard hitfelfogásának egzisztenciális és hermeneutikai
jelentősége
Szünet. 15.30-15.45

Kierkegaard és az idealizmus
15.45-16.30: Ullmann Tamás (ELTE): Bűn és szorongás. Schelling és Kierkegaard
16.30-17.00: Tánczos Péter (DTE): A filozófiai bohózat teoretikus hozadékai Kierkegaardnál
Szünet: 17.00-17.15

Történeti megközelítések
17.15-17.45: Czétány György (ELTE): A krisztushit és az egyház viszonya Hegel és Kierkegaard
gondolkodásában
17.45-18.15: Takó Ferenc – Tóth Olivér (ELTE): Dixit insipiens – A „Filozófiai morzsák” „Propositio”-
jának értelmezési nehézségei
18.15-18.45: Jani Anna (MTA-ELTE): Kierkegaard Schleiermacher olvasata

Május 3. péntek
Recepció
9-9.45: Gyenge Zoltán (SZTE): Kierkegaard ma – egy szubjektív olvasat
9.45-10.30: Weiss János (PTE): „A Vagy-Vagy kerete”
Szünet: 10.30-10.45
Összefüggések
10.45-11.30: Geréby György (CEU): Az egzisztencialista teológia problémája/
11.30-12.15: Fehér M. István (ELTE): Heidegger és Kierkegaard: a filozófia kritikája és Kierkegaard mint
„vallási író”
Ebédszünet: 12.15-13.30
Kierkegaard és a művészet
13.30-14.15: Pintér Tibor (ELTE): „Mi vagy nekem, Don Juan?” A Don Giovanni mint szimbólum a Vagyvagyban
14.15-15.00: Bartha Judit (ELTE): Kísérteties beszédek: Kierkegaard romantikus „unheimlich”-fogalma
Szünet: 15.00-15.15
Szorongás és Önmaga
15.15-15.45: Balázs Katalin (DTE): Filozófia és teológia között. A teológiai bűnfogalom és a lélektani
szorongás összjátéka
15.45-16.15: Zsurzsán Anita (ELTE): Kierkegaard szorongásfelfogásának heideggeri interpretációja
16.15-16.45: Prokk Balázs (ELTE): Áttetsző megalapozottság
Szünet: 16.45-17.00
Kierkegaard és a jelenkor
17.00-17.30: Michele Sitá (PPKE): Kierkegaard és a gyenge gondolat
17.30-18.00: Farkas Szilárd (PTE): Az 1930-as évek magyar Kierkegaard-recepciójának fő kérdései és
problémái
18.00-18.30: Golden Dániel (MTA): A nyilvánosság szerkezetváltozásai: Kierkegaard és Dreyfus
Zárszó