MMI

Gender TDK

GENDER STUDIES ♦ DZSENDER ♦ TÁRSADALMI NEMEK ♦ GESCHLECHTERSTUDIEN

NŐ- ÉS FÉRFITUDOMÁNYI TDK-MŰHELY
alakul az ELTE Bölcsészkarán 2013 őszén

A munkában a Magyar Irodalom és Kultúratudomány Intézet, az Angol–Amerikai Intézet, a Történeti Intézet, a Germanisztikai Intézet, a Filozófiai Intézet, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatói is részt vesznek.
Várjuk azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akiket érdekel
♦ a nők és a férfiak társadalmi helyzete, szerepvállalása,
♦ a női irodalom
♦ a nőtörténet
♦ a nemek különbsége a filozófiában
♦ a gendernyelvészet
♦ a feminista kritika
♦a queer elméletek
♦ az emberi jogok társadalmi nemi összefüggései
♦ a testelméletek
♦ a traumaelméletek
♦ nők és férfiak reprezentációi a filmekben, irodalomban, a vizuális művészetekben és a médiában
és akik szívesen írnának TDK-dolgozatot valamelyik (vagy hasonló) témában, valamint szívesen vitatnák meg a készülő vagy már kész dolgozatokat műhelymunka keretében.

Az első találkozó időpontja: 2013. november eleje (emailben küldünk értesítést). A jelentkezéseket a gendertdk@yahoo.co.uk emailcímre várjuk legkésőbb 2013. október 25-ig

MENYHÉRT ANNA, tudományos munkatárs, a Trauma és Gender Kutatócsoport vezetője, Magyar Irodalom és Kultúratudomány Intézet
SIPOS BALÁZS, adjunktus, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék