MMI

Demonstrátori pályázat

Demonstrátori pályázat

Felhívás

Az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszéke pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévére demonstrátori tevékenység betöltésére. A beadás határideje: 2015. február 12., 12.00 Cím: ELTE Média és Kommunikáció Tanszék titkársága (1088 Budapest, Múzeum krt. u. 6-8., fsz. 38.) Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely (BA és MA szakos) hallgatója. A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás egy félévre (tavaszi félévben februártól júniusig, őszi félévben szeptembertől januárig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda. A demonstrátor általános feladatai: az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív Tudományos Diákköri tevékenység); részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában előadás tartása, szemináriumi óra vezetése), különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokban való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, stb.); részvétel az intézeti/tanszéki adminisztrációs feladatokban; közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában; meghatározott időközönként beszámoló az intézet/tanszék nyilvánossága előtt munkájáról. A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg. A demonstrátor szemeszterként egy általa választott tanegység sikeres teljesítésének igazolását igényelheti a tanszéktől. A demonstrátor a félév elején kinevezést, a félév végén pedig tanúsítvány kap demonstrátori tevékenységének igazolásaként, valamint fényképpel és önéletrajzzal szerepelhet a tanszék honlapján (ld. http://media.elte.hu/a-tanszekrol/demonstratorok/) A pályázatnak tartalmaznia kell: motivációs levelet önéletrajzot a szakmai munkát segítő oktató nevét