MMI

Tengelyi László Emlékkonferencia

Írta: szerkeszto

TENGELYI LÁSZLÓ EMLÉKKONFERENCIA

ELTE BTK, I épület. Filozófia Intézet. 1088, Múzeum krt. 4

2015. március 19-20.


MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK

10:00-11:00 Bence-terem

MEGNYITÓ: Boros Gábor

Vajda Mihály: Sorsesemény. Tengelyi László emlékének

11:00-12:30 A-szekció, Bence-terem, moderátor: Blandl Borbála Hankovszky Tamás: A transzcendentális logika mint az igazság logikája

Horváth Zoltán: Az érzékelhető és az értelemmel fölfogható világ közös elveiről

Szegedi Nóra: Kant lehetséges szerepe egy „fenomenológiai elementáretikában”

11:00-12:30 B-szekció, 211-es terem, moderátor: Takács ádám Boros Bianka: Husserl rétegelmélete – egy transzcendentális Weltentwurf

Schuller András: Az alaptalan alap elve. Tengelyi László Schelling kései filozófiájáról

Székely László: A matematikai végtelen cantori fogalma

Ludwig Wittgensteinnél és Tengelyi Lászlónál

12:30-14:00 ebédszünet

14:00-15:30 A-szekció, Bence-terem, moderátor: Ullmann tamás Bene Adrián: Megélt tapasztalat/élmény („vécu”) Sartre íróéletrajzaiban

Darida Veronika: Vad- és végtelen felelősség (Lévinas és

Blanchot)

Gedő Éva: Döntés és rosszhiszeműség Sartre-nál 14:00-15:30 B-szekció, 211-es terem, moderátor: Marosán bence

Ábrahám Zoltán: Durkheim kategorikus imperatívusza

Müller Andor: Passzivitás az érzésképződésben

Popovics Zoltán: Fenomenológia és utópia

15:30-16:00 kávészünet

16:00-17:30 A-szekció, Bence-terem, moderátor: Fehér M. istván

Köhler Ágnes: Ismétlés

Lengyel Zsuzsanna: Heidegger és a világfogalom fenomenológiai újraértelmezése

Schwendtner Tibor: Bűn vagy adósság? Megjegyzések Heidegger „Schuld” fogalmához

16:00-17:30 B-szekció, 211-es terem, moderátor: szegedi nóra

Torma Anita: Értelemképződés a tudattalanban Ullmann Tamás: Az értelemképződés fenomenológiája és a tudattalan problémája

Vermes Katalin: Tapasztalat, kifejezés, interintencionalitás

17:30- Bence-terem, moderátor: Takács Ádám, Ullmann Tamás beszélgetés Erdélyi Ágnessel és Miklós Tamással

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

10:00-11:00 Bence-terem, moderátor: marosán bence

Kállay Géza: A rossz eltökélt tevői Kállay Katalin: Irodalom, mitológia, identitás 11:00-12:30 A-szekció, Bence-terem, moderátor: darida veronika

Rónai András: A másiknak elmondott élettörténet

Schreiner Dénes: A Harmadik alakja a Másikban

Toronyai Gábor: „Intencionális egymásba zártság” és „történetiség”

11:00-12:30 B-szekció, 211-es terem, moderátor: vermes katalin Marosán Bence: Értelemképződés és életfilozófia Husserlnél a Bernaui kéziratokban

Mazgon Máté: Retroaktív konstitúció és feltétlen értelem

Prahovean Vasile: Értelemadás és kifejezés

12:30-14:00 ebédszünet

14:00-15:30 A-szekció, Bence-terem, moderátor: szegedi nóra

Bland Borbála: Bűn, élettörténet, sorsesemény Hévizi Ottó: A Tengelyi-alternance, avagy Lehet-e az etikumnak diakritikája?

Nánay Bence: A tulajdonságok nélküli sorsesemény: Musil és Tengelyi

14:00-15:30 B-szekció, 211-es terem, moderátor: toronyai gábor

Isztray Simon: Affektivitás és pátosz. Nietzsche Michel

Henry szemével

Szilágyi-Gál Mihály: Retorikai tapasztalat és kifejezés

Váradi Péter: „Ideál”

15:30-16:00 kávészünet

16:00-17:30 Bence-terem, moderátor: ullmann tamás

Komorjai László: A filozófia fordulata

Szabó Zsigmond: Világ és végtelenség. Megjegyzések

Tengelyi László fenomenológiai metafizikájához

Takács Ádám: Fakticitás és fenomenalitás Tengelyi

Lászlónál 17:30-18:30 Bence-terem

Fehér M. István: Légy hű önmagadhoz – vagy azonosságodhoz? Ricoeur, Tengelyi és narratív identitás elmélete 18:30- Bence-terem

ZÁRÓSZÓ: Ullmann Tamás