ELTE BTK logó

Film-, média- és kultúraelméleti doktori program, 2020/21 II. félév

Kovács András Bálint: Kutatásmódszertan csütörtök, 9:00-10:30 [MS Teams felületén]

Ez egy gyakorlati tárgy, melynek keretében a hallgatók a doktori kutatási terv megírásához és megvalósításához szükséges módszertani és tudományelméleti ismereteket sajátíthatják el. A félév során foglalkozunk a kutatási terv kidolgozásával, a szakirodalom áttekintésével, a tudományelméleti paradigmákkal, a mintavételi és adatgyűjtési módszerekkel, az adatelemzéssel és az írási stratégiákkal.

Varga Balázs – Hermann Veronika: A mozgókép társadalomtörténete. Elbeszélés és szerialitás a film-utáni mozgóképek korában csütörtök 10:45-12:15 [MS Teams felületén]

A kurzus során a poszt-televíziós korszak elbeszélési mintázatait elemezzük, a félév első felében kulcsfogalmak és alapszövegek értelemzése, a félév második felében pedig közösen választott konkrét példák segítségével. Előzetesen felvetett esettanulmány-javaslat The Wire / Kemény zsaruk.


Esztétika doktori program, 2020/21 II. félév

Szécsényi Endre csütörtök 9:00-10:30 [MS Teams felületén]

A fenséges esztétikája, a 17. századtól napjainkig.

Sajó Sándor csütörtök 10:45-12:15 [MS Teams felületén]

Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet c. művének megvitatása.

Nemes Z. Márió csütörtök 12:30-14:00 [MS Teams felületén]

Metaforológia / technológia - Metaforatörténet és -elmélet Hans Blumenberg metaforológiájának tükrében, különös tekintettel a metaforizáció és a technicizáció összekapcsolódására a kortárs digitális kultúrában.

Bacsó Béla csütörtök 14:15-15:45 [MS Teams felületén]

A készülő disszertációk egy-egy fejezetének vagy hosszabb részletének, továbbá a disszertációk témáihoz kapcsolódó releváns klasszikus szövegeknek a megvitatása.


Eötvös Loránd Tudományegyetem, Doktori képzés