Metafizika


Tőzsér János

Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás

1. fejezet: Mi a metafizika?

1. Előzetes meghatározások

2. A metafizika működő fogalma

3. A metafizika a kortárs filozófiában

4-1. Felhasznált irodalom

5-1. Ajánlott irodalom

2. fejezet: Tulajdonságok

1. Az univerzálé probléma

2. Realizmus

3. Nominalizmus

4. Trópuselmélet

5. Univerzálé versus partikuláré és „absztrakt” versus „konkrét”

6-2. Felhasznált irodalom

7-2. Ajánlott irodalom

3. fejezet: Fizikai tárgyak

1. A fizikai tárgyak common sense fogalma

2. A fizikai tárgyak ontológiai szerkezetének problémája

3. A fizikai tárgyak szubsztrátumelmélete

4. A fizikai tárgyak nyalábelmélete

5. Érvek pro és kontra

6. A fizikai tárgyak szubsztanciaelmélete

7. A tulajdonságok és a fizikai tárgyak elméleteinek egy lehetséges taxonómiája

8-3. Felhasznált irodalom

9-3. Ajánlott irodalom

4. fejezet: A fizikai tárgyak létezése az időben

1. A probléma

2. Endurantizmus és perdurantizmus

3. A fizikai tárgyak változása

4. Thészeusz hajója

5-4. Felhasznált irodalom

6-4. Ajánlott irodalom

5. fejezet: Események

1. Metafizikai problémák az eseményekkel kapcsolatban

2. Léteznek-e események?

3. Előzetes megfontolások az események természetéről

4. Az események téridő-régió elmélete

5. Az események oksági elmélete

6. Az események tulajdonságexemplifikáció elmélete

7-5. Felhasznált irodalom

8-5. Ajánlott irodalom

6. fejezet: Lehetséges világok

1. A lehetséges világok fogalma

2. De dicto és de re modalitások

3. A lehetséges világok ontológiai státuszának problémája

4. Fikcionalizmus

5. Genuin realizmus

6. Ersatzrealizmus

7-6. Felhasznált irodalom

8-6. Ajánlott irodalomVissza a tananyagok listájához
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés