A reneszánsz és a barokk építészete Magyarországon


Kelényi György

Farbaky Péter

Széphelyi F. György

Tartalomjegyzék

Magyar újkori építészet (Farbaky Péter)

Bevezetés

Kora és késő reneszánsz, 1475–1630

Kora reneszánsz (1475–1541)

Mátyás uralkodásának második fele (1475–1490)

A késő gótika újabb hulláma és a reneszánsz indulása: A budai, visegrádi, tatai építkezések

A késő gótikus királyi műhely egyházi építkezései: Székesfehérvár, Budaszentlőrinc, Pannonhalma, Pest, Kolozsvár

Az arisztokrácia és a főpapság építkezései a Mátyás-kor második felében (Vác, Nagyvázsony, Nyírbátor és más emlékek, 1475–1490)

Jagelló-kor (1490–1526)

A késő gótika és kora reneszánsz folytatása - II. (Jagelló) Ulászló (1490–1516) építkezései

Jagelló-kor, világi építészet (rezidenciák, várak, villák, városházák)

Jagelló-kor. Egyházi építkezések

Az átmenet évei (1526–1541) Két király Magyarországon, a várépítések indulása

Irodalom a késő gótikus és kora reneszánsz építészethez 1475–1541

Késő reneszánsz, 1470–1630

Építészet a három részre szakadt Magyarországon

Királyi Magyarország

A Hofkriegsrat építészei

Pietro Ferrabosco

A Haditanács többi építésze

Francisco da Pozzo

Főúri építkezések a Dunántúlon (1541–1630)

Az arisztokrácia építkezései a Nyugat-Felvidéken (1541–1630)

A Kelet-Felvidék építészete

Erdélyi Fejedelemség

A korai korszak 1541–1571

A Báthori-korszak (1571–1602), a késő reneszánsz első virágkora

A késő reneszánsz második virágkora: a Bethlen-korszak (1613–1630)

Ajánlott irodalom A késő reneszánsz, 1541–1630 című fejezethez

Kora barokk (1630–1680/90)

A korszak művészetét meghatározó művészetszociológiai tényezők

A reformáció és az ellenreformáció egyházi építészete a Királyi Magyarországon

Az arisztokrácia építkezései a Dunántúlon

A királyi udvar és az arisztokrácia építkezései a Nyugat-Felvidéken

A Kelet-Felvidék építészete (1541–1630)

Az Erdélyi fejedelemség: a Rákóczi- és Apafi-korszak építészete 1630–1690

Ajánlott irodalom Kora barokk, kb. 1630–1690

Magyar építészet a XVIII. században (Kelényi György)

I. Egyházi építészet

Újjáépítés – újjászervezés.

Székesegyházak

Szerzetesi és plébániatemplomok

A. Alaprajzi formák

A jezsuita templomtípus továbbélése

Egységes terű templomok

Kereszthajós templomok

Centrális térformák

B. Homlokzatformák

Protestáns templomok

Püspöki paloták

II. Világi építészet

A hivatalos építészet megszervezése

Barokk kastélyainkról

Savoyai Jenő ráckevei kastélya

Korai kastélyok

Királyi építkezések: Pozsony és Buda

Grassalkovich Antal kastélya Gödöllőn

Kastélyok a század második felében

Fertőd, a „magyar Verszália”

Késő barokk kastélyok

Városi paloták

Színházak, iskolák, kórházak

Az Újépület

Manufaktúrák Óbudán

III. A megbízók

IV. A mesterek

V. Az építészeti szervezet

Tervezés – kivitelezésMédiatár

Fogalomtár

Életrajzok

Vissza a tananyagok listájához
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés