Emberi természet, női természet


Joó Mária

Tartalomjegyzék

Emberi természet, női természet: Platón

Férfiak és nők Platón Államában

A mű alapkoncepciója: rétegek

Munkamegosztás és nemek: feladat, nevelés, adottságok (természet)

Milyen társadalmi-közösségi-családi struktúrában lehetséges az, hogy nők és férfiak azonos munkát végezzenek?

Egyéb művek: a Timaiosz

A vágy, szerelem (erósz) fogalma a platóni filozófiában

A platói szerelem neme (Lakoma)

Hogyan lesz a szerelemből filozófia?

Erósz neme

Szimbolikus anyagyilkosság, a szülés metaforája

Felemelkedés a Szép ideájához: a szerelem/szépség lépcsőfokai (scala amoris) – misztérium

Görög homoszexualitás és plátói szerelem

Ajánlott olvasmányok, ellenőrző kérdések

Arisztotelész, az emberi természet fogalmának megalapozója

Az ember állami közösségben élő, értelmesen beszélő lény

A nő és a férfi helye, szerepe – a család és közélet

A görög nőgyűlölet mitikus tradíciója: Prométheusz, az ember és a nő (Pandóra) mítosza

Arisztotelészi biológia: a nő egy félresikerült férfi

Arisztotelész nézetei mai szemmel (liberális és feminista kritika)

Ellenőrző kérdések, ajánlott olvasmányok

Fordulópont az emberi természet felfogásában: Nietzsche mint Freud elődje

A nemek hierarchikus viszonyának tradicionális filozófiai értelmezése – Nietzsche előtt

Nietzsche helye a modern–posztmodern korszakváltás határán: „Az ember meghatározatlan állat”

A Túl jón és rosszon elemzése

Ha feltesszük, hogy az igazság nő...

Az értékellentétek – a filozófusok előítéletei

A nőkről szóló aforizmák elemzése

Kötelező és ajánlott olvasmányok, ellenőrző kérdések

Freud új emberképe: a tudattalan szerepe

A tudattalan fogalma: „az ész nem úr a saját házában”

Biologizmus: az anatómia sors

A libidó uralma, avagy a szexuális élet tudománya: Erósz visszatérése

A nemek különbsége: aktív–passzív szexualitás – a nőiség Freud szerint

Kultúraelmélet

Róheim Géza: A kultúra eredete és szerepe

Kötelező és ajánlott olvasmányok, ellenőrző kérdések

Emberi természet a 20. századi és mai filozófiában: humanizmus, antihumanizmus (Simone de Beauvoir, Michel Foucault) (egzisztencialista, marxista, posztmodern, feminista hatások)

Simone de Beauvoir

Az egzisztencialista emberkép – Sartre és Heidegger

Simone de Beauvoir: A második nem, 1949

Filozófiai hatások A második nemben, a Bevezetés

Mi a nő?

Miért hajlandó a nő alávetni magát?

A női szituáció kétértelműsége

A női sors (determinizmus) tagadása

Termelés (produkció) és újratermelés (reprodukció) – marxista hatások

A test fenomenológiai fogalma

Kérdések

Posztmodern nézetek az emberről: M. Foucault és az antihumanizmus

Történetiség

A szexualitás szerepe - Foucault Freud után

A nemek, nők és Foucault: a szexualitás rejtett alanya férfi

Humanista feminizmus és a posztmodern gondolkodás

Kérdések

Olvasmányok

További filozófusok az emberi és női természetről (bibliográfia)Médiatár

Vissza a tananyagok listájához
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés